„Doorgaan is statistisch gezien geen optie.”

Dit is een artikel uit het RD

„We hebben door de jaren heen veel zegen op de prediking gezien. Dat maakt het des te moeilijker om te stoppen. Doorgaan is statistisch gezien geen optie.”

Ouderling A. van Bergeijk en diaken H. Nobel maken geen geheim van hun zorgen omtrent het voortbestaan van de christelijke gereformeerde kerk in Zuidland. Samen met ouderling C. P. van Doorn vormen ze de kerkenraad van de kleine gemeente aan de Achterweg.

Telde de gemeente halverwege de jaren zestig iets meer dan 140 leden en doopleden, nu blijft de teller staan op 35, zegt diaken Nobel. „Een aantal doopleden studeert in de grote steden, door de jaren heen zijn er leden verhuisd en anderen zijn overleden. In de zondagse kerkdiensten hebben we nu nog tussen de tien en twintig kerkgangers.”

Volgens Van Bergeijk zijn er geen mensen meer voor allerlei taken die in de gemeente vervuld moeten worden. „Ook voor een organist moeten we regelmatig een beroep doen op mensen van elders.”

Ontstaan

De christelijke gereformeerde kerk van Zuidland is halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw ontstaan. Bezwaarden konden zich niet langer vinden in de prediking in de plaatselijke gereformeerde kerk. Deze mensen zochten elkaar op en lazen samen een preek. Uiteindelijk scheidden ze zich af van de gereformeerde kerk en vormden ze de christelijke gereformeerde evangelisatie. Zondags lazen ze thuis een preek, doordeweeks kwamen ze bijeen op diverse locaties in het dorp waar christelijke gereformeerde predikanten uit Barendrecht en Rotterdam-Centrum voorgingen.

In 1930 wilde G. Velhuizen, een van de oprichters van de evangelisatie, een kerk bouwen aan de Achterweg, op de plek waar op dat moment een kolenschuur stond.

Barendrecht vond dat Zuidland eerst maar eens twee jaar moest zien of ze levensvatbaar was. „In die twee jaar, tot aan de instituering op 16 juni 1932, vormden we een ‘station’ van Barendrecht”, aldus beide kerkenraadsleden.

Zuidland en Spijkenisse

In 1959 bleek er ook in Spijkenisse behoefte te bestaan aan een gemeente die behoorde tot de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een aantal inwoners ging naar de christelijke gereformeerde kerk in Zuidland. In Zuidland benoemde men iemand uit Spijkenisse tot diaken. Deze kon dan de zaken aangaande het kerkelijk leven in Spijkenisse behartigen. In de diensten die vervolgens in Spijkenisse belegd werden, waren steeds een ouderling en een diaken aanwezig namens de kerkenraad van Zuidland. „Zo werd Spijkenisse op zijn beurt weer een ‘station’ van Zuidland.”

Zuidland bracht in 1965 een beroep uit op kandidaat C. Bos uit Nunspeet. Op 11 november in datzelfde jaar werd hij bevestigd. Hij nam zijn intrek in de pastorie in Spijkenisse. Toen in 1967 de gemeente in Spijkenisse zelfstandig werd, kreeg ds. Bos beide gemeenten onder zijn hoede.

kerk verbouwen tot woonhuis

Een jaar eerder kwam het Fonds Steun Kerkbouw met de suggestie de gemeenten in Zuidland en Spijkenisse samen te voegen. Dat voorstel werd echter door Zuidland afgewezen. Wel werd besloten in de toekomst gezamenlijk een predikant te beroepen. Na het vertrek van ds. Bos deed op 18 april 1973 ds. H. U. Westerterp intrede. Na zijn vertrek in 1977 was de gemeente enkele jaren vacant. Van 1983 tot 1997 diende ds. H. van der Ham de gemeente. In 1997 werd hij benoemd tot schipperspredikant. Sinds zijn vertrek heeft de christelijke gereformeerde kerk te Zuidland geen eigen predikant meer gehad. Wel verleende ds. A. Stehouwer uit Vlaardingen, na zijn emeritaat in 1998, vele jaren pastorale bijstand. Zondag aan zondag gaan er nog altijd gastpredikanten voor.

Spijkenisse of Abbenbroek

In de christelijke gereformeerde kerk te Zuidland lag al jaren de vraag op tafel: Hoe verder? Volgens de kerkenraad kan het niet langer zo doorgaan. „We zijn al drie jaar bezig met de vraag hoelang we nog gemeente kunnen zijn. Na enkele kerkvisitaties heeft een classiscommissie zich over de situatie gebogen. In de door deze commissie aangegeven opties zagen wij echter geen oplossing voor onze problemen”, zeggen de kerkenraadsleden Van Bergeijk en Nobel. „We gaan nu elk lid afzonderlijk vragen bij welke gemeente men zich wil aansluiten. We werken al samen met de christelijke gereformeerde kerk te Spijkenisse en met de hersteld hervormde gemeente van Abbenbroek, zoals bij evangelisatie en catechese.”

Geen reactie's

Geef een reactie

Zie je door het algoritme van Facebook en Instagram de berichten van ons niet meer?

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief die we 1x per maand versturen met alle blogs samengevat. Zo weet je zeker dat je up-to-date blijft en geen onnodige tijd kwijt ben aan Social media.

 

Groetjes! Robbin, Anneke en Vieve